Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Strange Fruit

I came acrosse these vids by accident and I loved the work of the Melbourne based performers called Strange Fruit!

Amazing, aren't they!?!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου